Yhteystiedot

Alkutuotanto– pellolta pöytään

Paikallisten maanviljelijöiden työn tulos näkyy sadoissa kaupan hyllyiltä kotiin kulkeutuvissa, herkullisissa lopputuotteissa. Pellolta pöytään jalostuvaa viljaa viljelee Päijät-Hämeessä noin 800 viljantuottajaa. 

Luonnollista makua pellolta pöytään

Viljelijät ovat yksi Päijät-Hämeen Viljaklusterin merkittävimmistä toimijoista, sillä he mahdollistavat tuotteillaan alueen viljaa jalostavan teollisuuden toiminnan. Viljelijöiden mukanaolo klusterissa on ensiarvoisen tärkeää vuoropuhelun ja yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi. Viljaklusterin toiminnan tavoitteena on kehittää uusia tapoja yritysten ja alkutuotannon väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä vaikuttaa raaka-aineen paikalliseen saatavuuteen. Keskustelu- ja yhteistyöfoorumina toimii etenkin klusterin sisällä toimiva Viljaklubi, jonka jäseninä on alueen viljelijöitä, MTK Häme sekä viljateollisuuden edustajia.

Viljaklusterin viljaa jalostavat yhtiöt, Fazer Mylly, Viking Malt ja Vääksyn Mylly, järjestävät säännöllisesti viljelijöille suunnattuja seminaareja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata alueen muita viljelijöitä ja teollisuuden edustajia sekä saada ajankohtaista tietoa viljan viljelystä ja jalostajien näkemyksistä.

Muun muassa Fazer on tukemassa suomalaisille viljelijöille tarkoitettua uudistavan viljelyn koulutusta. Uudistavan viljelyn menetelmen tulokset näkyvät tuottavuudessa, ilmastovaikutuksissa, vesistönsuojelussa sekä luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Viljelijöille suunnattu maksuton ”uudistava viljely” -verkkokurssi on Baltic Sea Action Groupin Carbon Action -ohjelmaan nojaava hanke.

Kuvassa kypsä ruispelto, jossa näkyy kaukana peltoa korjaava puimuri.

”Maaseutuelinkeinon kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Lahden seudulla on Fazerin, Viking Maltin ja Vääksyn Myllyn kaltaisia isoja toimijoita. Viljaklubissa ostajat ja tuottajat istuvat saman pöydän ääressä ja miettivät yhdessä, miten kussakin tilanteessa pärjätään mahdollisimman hyvin.”

Kalle Sipilä, maanviljelijä